De Praktijk Kester

Tarieven

Tarieven Jasmien Jacobs, An-Sofie Heereman, Dorien Paridaens

Tarieven Vicky Van Tricht

Tarieven Maud Lequeue

Maud Lequeue is een erkend en geregistreerd psycholoog bij de psychologencommissie (erkenningsnummer: 972140383) en beschikt over het visum van klinisch psycholoog (FOD Volksgezondheid, visumnummer: 399618). Ze is als klinisch psycholoog aangesloten bij het EPZ-project (eerstelijns psychologische zorg) binnen het netwerk YUNECO. Psychologische hulp wordt op een laagdrempelige manier aangeboden, waarbij kinderen en jongeren tot 23 jaar recht hebben op maximaal 10 gratis sessies. In een eerste gesprek kunnen we samen bekijken of uw kind/jongere hiervoor in aanmerking komt.

Elk jaar in februari worden deze tarieven aangepast adhv de gezondheidsindex.

Bij een aantal mutualiteiten wordt er een terugbetaling voorzien.

De betaling gebeurt contant of via een QR-code.

Annulatie van een afspraak kan kosteloos tot 48u op voorhand. Bij laattijdig annuleren wordt een compensatie gevraagd ter waarde van de sessieprijs.

Bedankt om de therapeut te verwittigen bij vertraging.

Contacteer
ons.