De Praktijk Kester

Aanbod

SEKSUOLOGIE.

Bij een seksuoloog kan je terecht met vragen, zorgen en/of onzekerheden over je seksuele leven. Hoewel praten over seksualiteit en relaties niet makkelijk is, blijft het belangrijk voor je relatie, je gezondheid en die van je eventuele partner.
Seksuele problemen kunnen namelijk vaak gepaard gaan met veel onzekerheid, schaamte en spanningen. Seks is iets heel intiem en als je problemen ervaart die je samen niet kan oplossen, schakel je best de hulp in van een onafhankelijk vertrouwenspersoon.

Vormt je seksuele functioneren een bekommernis voor jezelf en/of je relatie?
Klop dan aan bij een (klinisch) seksuoloog. Samen bekijken we precies wat er aan de hand is en wat je anders wilt. Daarna zoeken we samen naar de geschikte oplossing(en).

Wens je een afspraak?
Dat kan zowel individueel als samen met je partner. Wij raden altijd aan om als koppel langs te komen aangezien seksualiteit immers iets van jullie is. Indien je partner toch niet wenst mee te komen of je bent vrijgezel, ben je uiteraard welkom zonder partner.

RELATIE-
THERAPIE.

Dat aan een relatie gewerkt moet worden, wist je ongetwijfeld al. Koppels gaan soms door een moeilijke periode, waarin ze elkaar kunnen terugvinden. Al loopt dat niet altijd even vlot,
en al zeker niet als je met z’n tweeën verschillende pogingen hebt ondernomen.

Bij relatieproblemen kan extra hulp dan ook wonderen doen. In relatietherapie bekommeren we ons om het aanpakken van communicatieproblemen en spanningen tussen partners. We kijken naar de patronen, het gedrag en de emoties van elk individu en in verhouding met elkaar. De uiteindelijke bedoeling is om een veranderingsproces in gang te zetten.

Wil je een afspraak maken?
Ik ontvang jullie graag samen voor een eerste gesprek.

KINDERCOACHING.

Een kind kan verbaal sterk zijn, maar dat wil nog niet zeggen dat het kan benoemen wat er precies aan de hand is. Het moet daarvoor eerst zelf weten wat er scheelt en daar wringt vaak het schoentje. Als ouder wil je dan ook steeds het beste voor je kind. Samen met een kindercoach wordt gezocht naar de oorzaak van het ongewenste gedrag zoals niet willen luisteren of meewerken, niet goed slapen of eten, wenen, roepen… en wat er aan gedaan kan worden. Op speelse wijze leggen we de focus op de goede eigenschappen van je kind om zo het zelfvertrouwen op te krikken.

Wens je een afspraak?
Dan raden wij altijd aan om als gezin langs te komen voor een eerste gesprek.

LOOPBAAN-
BEGELEIDING.

We brengen een groot deel van onze tijd door op het werk en dat kan een grote invloed hebben op ons privéleven.
Zoek je naar meer voldoening in je werk?
Ben je toe aan een carrièreswitch?
Of heb je vragen over je loopbaan?
Dan heb je baat bij loopbaanbegeleiding.

Op korte en/of lange termijn bekijken we wat mogelijk is om je werkgeluk en -omstandigheden – en dus ook je welzijn – te verbeteren. Samen ontdekken we welke competenties nodig zijn om je loopbaan te sturen en leer je hoe je die competenties kunt versterken of ontwikkelen. Hoe het traject er precies uitziet, is afhankelijk van wat het beste aansluit bij je situatie en persoonlijkheid.

Nood aan een gesprek?
Geef maar een seintje via mail of telefonisch.

PSYCHOTHERAPIE.

Een effectieve behandelmethode voor psychische klachten en problemen waarbij gesprekken tussen cliënt en behandelaar centraal staan. Het helpt je anders naar je problemen te kijken, pijnlijke gevoelens te verwerken of moeilijke situaties anders aan te pakken. Belangrijke ingrediënten van psychotherapie zijn aandacht, respectvol meevoelen, feedback geven en zelfreflectie.

Interactionele Vormgeving (I.V.) is een vorm van integratieve therapie waarbij verschillende therapeutische methodes met elkaar in interactie te gaan. De oorspronkelijke therapieën beïnvloeden elkaar zonder hun eigenheid te verliezen en worden samen gebruikt, zonder hun afzonderlijke functie te verliezen. In de interactionele vormgeving vertrekt men vanuit de visie dat elke mens uniek is, met zijn eigen identiteit, verleden, beleving, ervaringen, normen en waarden. Door een goede afstelling op de cliënt is het mogelijk eclectisch te kiezen voor de methode die op dat het meest aansluit bij wat nodig is. Deze therapie combineert gesprekstherapie en lichaamsgerichte therapie, systeemtherapie en cliënt-gerichte therapie, gedragstherapie of experiëntiële therapie en richt zich zowel op de persoon als individu, als op de context en het grotere geheel.

Wens je een afspraak?
Ik ontvang je graag voor een eerste gesprek.

HUISWERK-
BEGELEIDING VOOR
DE BASISSCHOOL

Ook voor huiswerkbegeleiding voor kinderen van 6 tot 12 jaar kunnen jullie bij ons terecht. Elke jongere kan doorheen zijn of haar schoolcarrière moeilijkheden ervaren. Met individuele ondersteuning kunnen we het kind één of meerdere keren per week helpen bij het maken van huiswerk. De nadruk ligt op de zelfstandigheid van het kind met ondersteuning waar nodig.

Wil je een afspraak maken?
In een eerste gesprek gaan we samen kijken wat juist de behoeften zijn voor je kind(eren).

Kinder-
psychologie.

Een citaat dat mij inspireert en waar ik vaak kracht uithaal is: “Popcorn wordt gemaakt in dezelfde hitte, in dezelfde pan, in dezelfde olie. En toch knallen de pitjes niet tegelijk. Hun beurt om te knallen komt er ook aan.” Deze woorden benadrukken het belang van het erkennen van de unieke reis die elk individu aflegt, op eigen tempo binnen de individuele ontwikkeling. Als kinderen en jongeren psycholoog (8 jaar – 18jaar) ben ik er om te helpen ontpoppen. Kinderen en jongeren kunnen namelijk bij mij terecht met een brede waaier aan vragen, zorgen en psychische moeilijkheden, waaronder:

  • Emotionele klachten: piekeren, spanningen, depressieve klachten, laag zelfbeeld, emotieregulatie…
  • Gedragsmoeilijkheden: agressief gedrag, woede-uitbarstingen, impulsief gedrag
  • Ontwikkelingsstoornissen : ADHD en ASS
  • Sociale vaardigheden, sociale veranderingen en moeilijkheden, assertiviteit en omgaan met pestgedrag

Wil je een afspraak maken?
In een eerste gesprek gaan we samen kijken wat juist de behoeften zijn voor je kind(eren)/jongere(n).

Contacteer
ons.